Företagsförsäljning

På Thenberg har vi erfarenhet av att arbeta med köp och försäljningar av alla storlekar och typer av bolag. Vi är experter på transaktion och process och har en bred erfarenhet från en mängd olika branscher.

Grunden i vår verksamhet handlar om att identifiera och tydliggöra bolags värden och drivkrafter. Detta gäller även de företag som vill omstruktureras, säljas eller på annat sätt förändra ägarbilden.

Vi rådger och är ditt stöd i de strategiska valen av ägarförändring, vi värderar och är projektledare i hela processen från framtagning av memorandum och annat material till kontakt med lämpliga intressenter och slutförhandling av aktieöverlåtelseavtalet.

Vill du veta mer?

Kontakta Björn Löjdqvist

031-745 50 13

bl@thenberg.se